Ετικέτα: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού & Νηπ/γείου Κάτω Χωριού

περί ανεμολογικού ιστού ενημέρωση στο Κάτω Χωριό

περί ανεμολογικού ιστού ενημέρωση στο Κάτω Χωριό

Μετά από την πληροφορία που δεχθήκαμε από γονέα του σχολείου για ύπαρξη ανεμολογικού ιστού πάνω από την Επισκοπή αποφασίσαμε την διερεύνηση της. Ήρθαμε σε επαφή με διάφορους ανθρώπους και επιβεβαιώθηκε ο φόβος μας.