Ετικέτα: Τεχνικό Δελτίο των Γεωργικών Προειδοποιήσεων

Συμβουλές για τα αμπέλια μετά τη βροχή και το χαλάζι

Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το από 29/05/2017 Τεχνικό Δελτίο των Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εκδίδει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών,