Ετικέτα: Φίλοι του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Φίλοι του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Φίλοι του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Όπως μας πληροφορεί το σωματείο “Φίλοι του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου“, τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση της 31/8/2022 συνεδρίασαν την 8η Σεπτεμβρίου 2022 και συγκροτήθηκαν σε σώμα ομοφώνως ως ακολούθως: