Ετικέτα: Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κεντρικής και ανατολικής Κρήτης

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κεντρικής και ανατολικής Κρήτης

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κεντρικής και ανατολικής Κρήτης

Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κεντρικής και ανατολικής Κρήτης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31.01.2019 στο Ηράκλειο. Κατά τη συνεδρίαση συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα και εκλέχθηκε αντιπρόεδρος του φορέα...