Ετικέτα: Χριστούγεννα 2022

Μήνυμα Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας για το νέο έτος

«Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ, τω γένει των ανθρώπων, κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν, ουκ εβδελύξατο σαρκός την περιτομήν, ο οκταήμερος κατά την Μητέρα, ο άναρχος κατά τον Πατέρα….» (τροπάριο εορτής της κατά…