Ετικέτα: 7Κ/2022

Αδικημένα τα νοσοκομεία του ν. Λασιθίου από την κατανομή θέσεων της προκήρυξης 7Κ/2022

Αδικημένα τα νοσοκομεία του ν. Λασιθίου από την κατανομή θέσεων της προκήρυξης 7Κ/2022

Ξεκίνησε στις 22/9/22 και θα ολοκληρωθεί στις 10/10/22, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων...