Ετικέτα: banner

αυτό το πανό, ποιος θα το κατεβάσει;

….. μάλλον ο καιρός, όταν θα φθείρει τα στηρίγματα που το συγκρατούν στο στύλο. Και τότε θα πέσει στα κεφάλια των ανθρώπων που περπατούν στο πεζοδρόμιο. Μέχρι τότε, καμία μέριμνα από κανέναν, εν προκειμένω...