Ετικέτα: BIC Κρήτης

BIC Κρήτης, σχέδια βελτίωσης

Προκηρύχθηκε, στα μέσα του προηγούμενου μήνα, το Μέτρο 4.1. – “Σχέδια Βελτίωσης”, ένα μέτρο που σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό των…