Ετικέτα: CSR Hellas Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η σκυτάλη στις πόλεις

Η σκυτάλη στις πόλεις

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων