Ετικέτα: Erasmus+ ΚΑ1

Επιτόπια Παρακολούθηση Εργασίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο Erasmus+ ΚΑ1 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Κρακοβίας

Επιτόπια Παρακολούθηση Εργασίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο Erasmus+ ΚΑ1 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Κρακοβίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο: «Η εμπλοκή της λογοτεχνίας και των συναφών τεχνών στη διδακτική πράξη ως μέσο προώθησης της πολυγλωσσίας και της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης» οι εκπαιδευτικοί...