Ετικέτα: ToBRFV

Ενημέρωση σχετικά με τον ιό της Καστανής ρυτίδωσης της τομάτας (ToBRFV)

Ενημέρωση σχετικά με τον ιό της Καστανής ρυτίδωσης της τομάτας (ToBRFV)

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών  2), 3) και 4) σχετικών εγγράφων μας, με τα οποία σας ενημερώσαμε για τον  ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV), αλλά και για το γεγονός ότι...