Ετικέτα: wikileaks

Όταν οι λαοί απειλούνται ….

Το Σάββατο 10 Οκτώβρη 2015 έγινε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή κινητοποίηση κατά όλων όσων σχεδιάζουν οι πολυεθνικές εναντίον των λαών, με την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Μια Χάρτα Απορρύθμισης,...