Ημέρα: 5 Ιουνίου 2010

Όχι στο θάνατο του Αιγαίου

Μ. ΔΕΚΛΕΡΗΣ :«Καταστροφική και παράφρονα πράξη η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου» «Κάνω έκκληση. Μην προχωρείτε. Δεν μπορεί να ρισκάρετε εν…