Ημέρα: 22 Μαρτίου 2014

Ο Ερατοσθένης …. στη Σητεία

Με μεγάλη επιτυχία οι μαθητές της Ανώτερης Βαθμίδας του Ειδικού Σχολείου ΕΕΕΕΚ Σητείας με την καθοδήγηση τριών εκπαιδευτικών του Σχολείου…