Ημέρα: 15 Δεκεμβρίου 2015

η Κρήτη στη Grecka Panorama

Θετικά είναι τα μηνύματα για τον εισερχόμενο τουρισμό από την Πολωνία το 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην…