Ημέρα: 17 Ιουνίου 2016

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης απλής χρήσης αιγιαλού

Επιστολή προς τη Περιφερειακή Δ/ση  Κτηματικής Περιουσίας, κοινοποιούμενη και προς Υπουργείο Οικονομικών, Δήμο Αγ. Νικολάου και Λιμεναρχείο Αγ. Νικολάου με Θέμα: Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης απλής…