Μήνας: Αύγουστος 2016

Για τη φιλία των λαών

Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια με μεγάλο ενδιαφέρον τις “πολιτιστικές ανταλλαγές” που γίνονται ανάμεσα σε σωματεία Τουρκοκρητικών (όπως αυτά των συλλόγων…