Ημερήσιο αρχείο: 11 Μαρτίου, 2017

Μέτρα της Κομισιόν για τον λαγοκέφαλο μετά από ερώτηση Μαριά

Μέτρα για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου τοξικού ψαριού Lagocephalus sceleratus (λαγοκέφαλο) θα λάβει η Κομισιόν μετά από Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωβουλή στις 30 Νοεμβρίου

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου, νέο ΔΣ

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου, νέο ΔΣ

Μετά από τις εκλογές στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου, που διεξήχθησαν στις 22/2/2017 με υποδειγματικό τρόπο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου