Ημερήσιο αρχείο: Ιανουάριος 10, 2018

οδική ασφάλεια

μελέτη οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, υπογραφή σύμβασης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), μέσω της αρμόδιας  Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών ‘Εργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ. θα υπογραφεί η σύμβαση της μελέτης οδικής...