Ημερήσιο αρχείο: 4 Μαΐου, 2019

Με έμφαση στην ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου

Με έμφαση στην ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου

Το κοινωνικο κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι και οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ τους,  μέσα από θεσμούς και δίκτυα,  ταυτίζεται με την συνεργασία, την αμοιβαιότητα, την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή για την επίλυση καίριων κοινωνικών...