Ημέρα: 4 Δεκεμβρίου 2019

Τεχνίτες στο δρόμο …..

Τεχνίτες απο την Γερμανία που επισκέπτονται πόλεις του κόσμου, υποστηρίζοντας μια παράδοση οκτακοσίων ετών, που θέλει τους νέους τεχνίτες μετά…