Ημερήσιο αρχείο: 14 Φεβρουαρίου, 2020

Τα Ελβετικά φράγκα, τα είχε πραγματικά ή λογιστικά η τράπεζα στο σεντούκι της

Τα Ελβετικά φράγκα, τα είχε πραγματικά ή λογιστικά η τράπεζα στο σεντούκι της

Τα δάνεια τα έδωσε στους πελάτες της σε Ευρώ και αυτοί στους εργολάβους πάλι σε ευρώ. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων σε συνάλλαγμα εντός της ευρωζώνης. Επιτρέπεται μόνο σε πλοιοκτήτες και για ναύλους.