Ημερήσιο αρχείο: 20 Δεκεμβρίου, 2020

Η επιτάχυνση της μεταβιομηχανικής εποχής

Η επιτάχυνση της μεταβιομηχανικής εποχής

Κάθε 300 περίπου χρόνια ο δυτικός πολιτισμός αλλάξει εποχή: Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Βιομηχανική Επανάσταση, Κοινωνία της γνώσης … Και φαίνεται από στατιστική παρακολούθηση ότι η μεταβατική περίπτωση διαρκεί 30-40 χρόνια.