Ημερήσιο αρχείο: 14 Μαΐου, 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου 19/5/2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου 19/5/2021

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και με τη διαδικασία του άρθρου...

Ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Νεάπολης, ανακοίνωση - κάλεσμα

Ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Νεάπολης, ανακοίνωση – κάλεσμα

Με πίστη και αφοσίωση στους σκοπούς και στις θεμελιώδεις Αρχές μας. Με συνεχές ενδιαφέρον και παρακολούθηση των προσπαθειών επίλυσης όλων όσων υπολείπονται και μας αναγκαιούν.

διάσωση, αναστήλωση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Φάρου στον Αφορεσμένο

διάσωση, αναστήλωση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Φάρου στον Αφορεσμένο

Σήμερα το πρωί (14/5), κλιμάκιο της Υπηρεσίας Φάρων και συγκεκριμένα οι κ.κ. : Σταυριανάκος Παναγιώτης Αρχιπλοίαρχος -Δ/ντης , Ενωτιάδης Χρυσόστομος Αντιπλοίαρχος -Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης , Παναγιώτης Χιώτης Τμηματάρχης της Δ/νσης Ναυτικών Έργων , συνοδευόμενοι...

Καθορίζεται ζώνη λιμένα στα αλιευτικά καταφύγια Ιεράπετρας

Καθορίζεται ζώνη λιμένα στα αλιευτικά καταφύγια Ιεράπετρας

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για τον καθορισμό χώρων εξομοιούμενων με ζώνη λιμένα στα αλιευτικά καταφύγια: Παχείας Άμμου, Μακρύ Γιαλού, Φέρμων, Γρα Λυγιάς και...