Ημέρα: 29 Ιουλίου 2021

Ελούντα, Προφορική Ιστορία

Η Βιβλιοθήκη «Μανώλης Φουντουλάκης» συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας και γιορτάζει σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης.