Ημερήσιο αρχείο: 4 Δεκεμβρίου, 2021

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά βιβλία - Κοινές θέσεις, προτάσεις και αιτήματα Συλλόγων Λ/Φ για αποσαφήνιση και θέσπιση σαφούς πλαισίου

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά βιβλία – Κοινές θέσεις, προτάσεις και αιτήματα Συλλόγων Λ/Φ για αποσαφήνιση και θέσπιση σαφούς πλαισίου

Με επιστολή τους προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, 24 σύλλογοι λογιστών φοροτεχνικών από όλη τη χώρα, ζητούν μια σειρά βελτιώσεων στην ηλεκτρονική τιμολόγηση που ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2021. Κύριε Διοικητά,