Ημέρα: 17 Ιανουαρίου 2022

Οι αποφάσεις της ειδικής Επιτροπής Σχεδίου Δράσης για τη λειτουργία και επισκεψιμότητα της προστατευόμενης νήσου Χρυσή την τουριστική περίοδο 2022

Η τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του ΣχεδίουΔράσης για τη νήσο Χρυσή Ιεράπετρας, πραγματοποιήθηκε στις 12…