Ημέρα: 14 Οκτωβρίου 2022

Δημο(σ)κοπική ευδαιμονία

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι ανακοινώσεις περί δημοσκοπικών αποτελεσμάτων πληθύνθηκαν. Προεκλογικό έτος, γαρ. Η καθεστηκυία τάξη των ημεδαπών media επιχαίρει…