Ημέρα: 18 Δεκεμβρίου 2022

Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη, Προώθηση της  χειροτεχνικής μικροεπιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κρήτη

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός καλεί όσες και όσους ασχολούνται με τη  χειροτεχνία και τα παραδοσιακά επαγγέλματα να εγγραφούν στο Ευρετήριο…