Ημέρα: 7 Μαρτίου 2023

θεματικές συναντήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027

H Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027, διοργανώνει τις παρακάτω θεματικές συναντήσεις…