Τυποποιημένο ελαιόλαδοΖητώντας δίκαιη ρύθμιση στην κατανομή των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης στο ελαιόλαδο, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και τους Βουλευτές του Νομού:
«Πρόταση για την αντιμετώπιση των αιτημάτων αναθεώρησης των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης στον τομέα του ελαιολάδου λόγω της ζημιάς από «Σχινοκαρπία» του έτους 2001 στο νομό Λασιθίου»

Σας μεταφέρουμε το αίτημα των ελαιοπαραγωγών του Νομού μας, για μια δίκαιη ρύθμιση στην κατανομή των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης στον τομέα του ελαιολάδου, λόγω της ζημιάς που υπέστη ο Νομός μας από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες Μαρτίου- Απριλίου 2001, με αποτέλεσμα τη «σχινοκαρπία» και τη μειωμένη παραγωγή για το έτος αυτό.
Επί του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα παρακάτω:
Η παραγωγή του νομού μας το έτος 2001 ήταν 11.500 τόνοι, ενώ κατά τα λοιπά 3 έτη της περιόδου αναφοράς η μέση παραγωγή ήταν 23.500 τόνοι, δηλαδή μειωμένη κατά 50%.
Για την αντιμετώπιση της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης των πληγέντων παραγωγν , αποφασίστηκε με την αρ.509/2/27-12-2002 Κ.Υ.Α της Δ/νσης ΠΣΕΑ η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. Με τις αρ.93/Θ/14-1-99 ,358/Θ/6-3-2000 και 120/Θ/20-2-2001/ΠΣΕΑ ,σαν δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κρίθηκαν μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, που υπέστησαν ζημιά μεγαλύτερη του 30%.
Με τη ρύθμιση αυτή ο μεγαλύτερος αριθμός ελαιοπαραγωγών που επλήγη εξαιρέθηκε εκ των προτέρων δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση στην παραγωγή ελαιολάδου χορηγείται σε όλους τους παραγωγούς και όχι μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς. Η αντιμετώπιση των χιλιάδων αιτημάτων αναθεώρησης των προσωρινών δικαιωμάτων που αναμένεται να υποβληθούν, δεν μπορεί να βασισθεί στη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, γιατί μόνο ένα μέρος (οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ) μπορούν να καλύψουν.
Επειδή η οικονομική ενίσχυση στο ελαιόλαδο κατά την περίοδο αναφοράς ήταν σε άμεση σύνδεση με την παραγωγή και για την αντιμετώπιση των παραπάνω αδυναμιών , προτείνουμε να γίνει αποδεκτή η παρακάτω ρύθμιση, για το Νομό μας, (ή και για όσους εμπίπτουν στην παράγραφο 1-ιγ της 509/2/2002 Κ.Υ.Α που αφορά τη «σχινοκαρπία» )
Για τους ελαιοπαραγωγούς που η οικονομική ενίσχυση του έτους ζημιάς 2001 υπολείπεται πλέον του 30% από το μέσο όρο των άλλων 3 ετών της περιόδου αναφοράς, να λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης στο ελαιόλαδο, για το έτος 2001 ποσόν ενίσχυσης ίσο, με το μέσο όρο των 3 υπολοίπων ετών της περιόδου αναφοράς. Διαφορετικά να ληφθεί για το έτος 2001 παραγωγή ελαιολάδου και κατά συνέπεια ποσόν οικονομικής ενίσχυσης άλλου έτους, εκτός της περιόδου αναφοράς.
Εκτιμούμε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση:
  • Απλουστεύονται σημαντικά οι διαδικασίες που απαιτούνται για την εκδίκαση των χιλιάδων αιτημάτων αναθεώρησης που θα υποβληθούν μόνο για το λόγο αυτό .
  • Γίνεται δυνατή η ταυτοποίηση με τη χρήση ων ιστορικών στοιχείων της περιόδου αναφοράς αυτόματα , με μηχανογραφικές μεθόδους και τέλος
  • Δίδεται μια δίκαιη και ορθή λύση στο εύλογο αίτημα των ελαιοπαραγωγών του Νομού μας.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos