παραδοσιακό ρακοκάζανοΣτις προτάσεις του Λευτέρη Αυγενάκη για την φορολόγηση και την βελτίωση της παραγωγής της τσικουδιάς, αναφέρεται σε απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο οποίος δίνει διευκρινήσεις μεταξύ άλλων σε καίρια ζητήματα παραδοσιακών αποσταγματοποιών και καζανάρηδων.

1. Διευκρίνιση του όρου παραδοσιακός

Όσον αφορά στη «Διευκρίνιση του όρου παραδοσιακός» και ειδικότερα το θέμα της πρώτης ύλης, ο Υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης απαντά ότι: «θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ως «τσίπουρο» ή «τσικουδιά» με βάση τον Καν. 110/2008 και την εθνική νομοθεσία ορίζεται το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής. Το ίδιο δε ισχύει και για το απόσταγμα μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων). Συνεπώς δεν τίθεται θέμα διαφορετικής πρώτης ύλης μεταξύ των «καζανάρηδων» και των αποσταγματοποιών.»

2. Διευκρίνιση του όρου «επιμελώς στημένα στέμφυλα»

Όσον αφορά στη «διευκρίνιση του όρου επιμελώς στυμμένα σταφύλια» και ιδιαίτερα την χωρική οινοποίηση, επισημαίνεται ότι «θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με βάση τον Καν 436/2009, άρθρο 10, μόνο η οινοποίηση έως 1000 λίτρων οίνου η οποία δε μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο απαλλάσσεται των υποχρεώσεων που ορίζει η ενωσιακή νομοθεσία για τους οίνους (Καν. 1234/2007 και οι εφαρμοστικοί αυτού). Κάθε άλλη οινοποίηση συνεπάγεται αυτόματα την τήρηση εκ μέρους του παραγωγού όλων των διατάξεων των ενωσιακών κανονισμών της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των Αμπελοοινικών Προϊόντων (αμπελώνες με δικαίωμα φύτευσης, υποχρεωτικές δηλώσεις, συνοδευτικά έγγραφα και βιβλία, οινολογικές πρακτικές, επισήμανση κ.λπ.).»

Επιπλέον, ως «Στέμφυλα σταφυλιών» ορίζεται με βάση τον Καν. 1234/2007 το υπόλειμμα από την πίεση νωπών σταφυλιών (καρπός της αμπέλου που χρησιμοποιείται στην οινοποίηση) είτε έχει υποστεί ζύμωση είτε όχι. Συνεπώς στο σημείο αυτό υπάρχει μια σχετική ευελιξία για τον βαθμό που μπορούν να είναι «στυμμένα» τα σταφύλια. Ωστόσο, η πρώτη ύλη (στέμφυλα σταφυλιών) προς απόσταξη θα πρέπει να προέρχεται από οινοποιήσιμα σταφύλια δηλαδή από αμπελοτεμάχια τα οποία διαθέτουν δικαίωμα φύτευσης.

3. Η δημιουργία νέου πλαισίου παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας.

Ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης επισημαίνει ότι: «Όσον αφορά στη «δημιουργία νέου πλαισίου παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας, είναι σαφές ότι αυτό είναι αναγκαίο.»

«Το θέμα της απόσταξης σταφυλιών όπως και γενικότερα τα θέματα που άπτονται τόσο της αγροτικής πολιτικής όσο και της πολιτικής για τα αποστάγματα των αμπελοοινικών προϊόντων εξετάζονται από κοινού από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να τροποποιηθεί αντίστοιχα η υφιστάμενη νομοθεσία.»

Επιπλέον, στην απάντηση του Υπουργού τονίζεται ότι «περιλαμβάνονται σε πρόταση σχεδίου Νόμου της Δ/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, θέματα όπως:

  • η χρήση των αποσταγμάτων και ιδιαίτερα αυτών αμπελοοινικής προέλευσης ως εμπορικής διεξόδου για τα αγροτικά προϊόντα,
  • η άρση ή έστω η μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών καθεστώτων παραγωγής και φορολόγησης αποσταγμάτων,
  • η σύνδεση των ελέγχων των πρώτων υλών (σταφύλια, στέμφυλα, οίνοι) μεταξύ των υπηρεσιών των δύο Υπουργείων, με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των αποσταγμάτων αμπελοοινικής προέλευσης και την αποφυγή νοθείας λόγω της χρήσης αλκοόλης και προϊόντων απόσταξης άλλης προέλευσης πέραν του αμπελοοινικού τομέα,
  • η σύνδεση των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και ιδιαίτερα αυτές των αποσταγμάτων αμπελοοινικής προέλευσης με την πρώτη τους ύλη δηλαδή τα σταφύλια, τον οίνο και τις γεωγραφικές του ενδείξεις αφού η ποιότητα και τα βασικά τους χαρακτηριστικά επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές παραγωγής των αμπελοοινικών προϊόντων από τα οποία προέρχονται κ.ά.»
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos