Περί Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022
ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός

Με θέμα «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022, αρ. αποφ. 292/ 2021) και ψευδεπίγραφο, ταυτάριθμο αρ. πρωτ. 292/ 07/12/2021 η Ο. Ε. Δ.Α.Ν  υπό την προεδρία του Δημάρχου ενέκρινε εισήγηση του θέματος στο Δ. Σ. (ΑΔΑ Ω8Η3ΩΚΨ-ΜΕΤ).

Κατά την απόφαση:

«Ο κ. Πρόεδρος … Εισηγούμενος το θέμα αναφέρθηκε στην από 16-11-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:»

Ο.Π.Δ., Ακολουθεί κείμενο χωρίς αρ. πρωτοκόλλου, υπογράφοντα και υπογραφή:

«Μετά τα παραπάνω ο κ. πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Τις διατάξεις …  Αποφασίζει ομόφωνα

Καταρτίζει το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Αγίου Νικολάου, … και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.»

Είναι γνωστές στο Δήμαρχο και σε σας, οι χρόνιες καταγγελίες μου, για παντός είδους δράσεις και ειδικά στο Περιβάλλον (κοινόχρηστοι χώροι) και στα Ανταποδοτικά τέλη, που κατά ΣτΕ, ούσες  ανυπόστατες δεν επάγονται έννομα αποτελέσματα &δεν είναι εκτελεστές. Οι καταγγελίες μου δε αυτές,εδώ και μια επταετία, κατακρατούνται & χρεώνονται, από τον ίδιο το Δήμαρχο, στον εαυτόν του και στη Ν. Υ. του, δεν παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και αυθαίρετα δεν απαντώνται καν, ενώ όταν ζητώ νακοινοποιηθούν, στις παρατάξεις του Δήμου το αποσιωπά αντιδημοκρατικά κι αντισυναδελφικά.  Κι όλα αυτά είναι πράξειςκακοδιοίκησης, κρυψίνοιας, αντιδημοκρατικές κι αδιαφανείς, προσβάλλουσες αξίες και πολίτευμά μας, υποβαθμίζουσες τόπο και συνθήκες διαβίωσης των όποιων ανθρώπων τον ζουν μόνιμα ή μη και δη από Δήμαρχο (απλά προϊστάμενο υπηρεσιών του Δήμου) καταχρώμενο εξουσίαν ανήκουσαν στις υπηρεσίες του!!

Ούτως δε εχόντων των πραγμάτων Α.Δ.Κ. και πρόεδρος Δ. Σ. Α. Ν. οφείλουν, να φροντίσουν, για την ακύρωση και αναπομπή της υπόψη απόφασης 292/2021 της Ο. Ε. του Δήμου (ΑΔΑ Ω8Η3ΩΚΨ-ΜΕΤ), για τις αναγκαίες διορθώσεις, συμπληρώσεις και ενημερώσεις των μελών της Επιτροπής, στο γνωστό χρόνιο «ανυπόστατο δημοτικών» δράσεων και προϋπολογισμών.

Να ’στε καλά κι έχει ο Θεός & ο καιρός γυρίσματα.

Μανώλης Άρχος

Δήμος Αγίου Νικολάου (dimosagn.gr)

Διαγραφές ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) κατ’ επιλογήν;

Έχω φωνή; ψευδεπίγραφο

Απογοητευτική και σάπια, Διοίκηση & Δικαιοσύνη

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos