Δημόσια διαβούλευση δεν γίνεται σε δυο - τρεις ώρες
δήμος Αγίου Νικολάου, δημαρχείο

Αυτή η λογική του δήμου Αγίου Νικολάου:

Πρόσκληση του Δήμου Αγίου Νικολάου, για συμμετοχή στη δημόσια, ανοικτή διαβούλευση για τον σχεδιασμό της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027.……

μέσα σε ένα απόγευμα, μόνο δημόσια διαβούλευση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είθισται, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, η διαβούλευση να υφίσταται για κάποιο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις απόψεις τους γραπτά και τέλος οι σχετικοί υπάλληλοι να τα μαζέψουν όλα τα οποία θα ληφθούν υπ’ όψιν ή όχι.

Σε ένα, τέτοιας σοβαρότητας, θέμα, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, η διαδικασία δεν ……..

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027, καλεί τους τοπικούς φορείς & συλλογικότητες και τους πολίτες του Δήμου, να συμμετέχουν στην δημόσια, ανοικτή διαβούλευση για τον Σχεδιασμό της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 28 Απριλίου και ώρα 18:00.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που αποτελεί εφαρμογή του εργαλείου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου» του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027, θα εφαρμοστεί σε μια οριοθετημένη Περιοχή Παρέμβασης του Δήμου Αγίου Νικολάου, η οποία και θα αποτελεί προϊόν συνδιαμόρφωσης των ενδιαφερόμενων μερών.

Κύρια επιδίωξη της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι η επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και δημογραφικών συνθηκών της Περιοχής Παρέμβασης και εν γένη του Δήμου Αγίου Νικολάου, μεριμνώντας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της Περιοχής Παρέμβασης, τον λοιπό σχεδιασμό/ στρατηγικές καθώς και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, θα καταλήγει σε ένα σαφές μίγμα αλληλένδετων δράσεων με μεσοπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη στόχευση και προοπτική τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των δράσεων δύναται να εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης, Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ.).

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos