Η δύναμη της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας στην αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος  του Δήμου Αγίου Νικολάου

Πιστεύω στον Πολιτισμό. Εκείνον που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς, όραμα, προοπτική και ένα καλύτερο αύριο.

Ο πολιτισμός μπορεί να γίνει ο κύριος μοχλός για την ανάπτυξη, σε ένα εύρος τομέων διαμόρφωσης και αναβάθμισης της ίδιας της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.  Η ποιότητα ζωής στο εσωτερικό του τόπου μας είναι στοίχημα να μεταφερθεί στο εξωτερικό και τον επισκέπτη της περιοχής μας.

Πως όμως μπορούμε να το πετύχουμε;

Ο δρόμος προς αυτό το στόχο περνά μέσα από την ανάδειξη και επανεκτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Αγίου Νικολάου, δημιουργώντας ένα κύτταρο αναζωογόνησης της οικονομίας, ενεργοποίησης της κοινωνίας πολιτών και εργασιακής διασύνδεσης των τομέων παραγωγής. Μια προσέγγιση, η οποία θα είναι ικανή να αποτελέσει ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα δημιουργίας ταυτότητας του τόπου μας.

H προσέγγιση αυτή απαιτεί την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής που αποτελείται από την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορική μνήμη και τη δημόσια ιστορία, τη δημιουργική οικονομία αλλά ακόμη και από το σύστημα κοινωνικών αξιών.

Τι χρειάζεται να σχεδιάσουμε;

Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση βέλτιστων πρακτικών που επενδύουν στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά και τη δημιουργική οικονομία, με μέτρο και ισορροπία σε κάθε τους έκφανση. Αναφέρω, ενδεικτικά, σχετικές πρακτικές και δράσεις:

  • Χειροτεχνία

Ανάδειξη και καταγραφή τοπικής χειροτεχνίας –  διασύνδεση της με γειτονικές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δομές (π.χ. υπό σύσταση δομές κατάρτισης του Υπουργείου Πολιτισμού).

  • Μεταποίηση- Αγροδιατροφή

Διασύνδεση επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης και της αγροδιατροφής (Επισκέψιμα Ελαιοτριβεία, Τυροκομεία, εργαστήρια παραγωγής τροφίμων κτλ.) με τις Τουριστικές Επιχειρήσεις – Δράσεις Βιωματικού Τουρισμού – Δημιουργία συμφώνου Ποιότητας για τα τοπικά προϊόντα.

  • Γαστρονομία: Ενίσχυση και οργάνωση ενεργειών προβολής της τοπικής κουζίνας από φορείς και επιχειρήσεις – Οργάνωση προγραμμάτων και σημάτων γαστρονομικού προορισμού.
  • Εναλλακτικές Πολιτιστικές Δραστηριότητες: Δημιουργία Τουριστικών-Πολιτιστικών-Φυσιολατρικών Διαδρομών, πιστοποίηση και προβολή μέσα από ψηφιακές εφαρμογές.
  • Πανηγύρια- Εκδηλώσεις: Εφαρμογή νέου σύγχρονου προτύπου οργάνωσης με βάση την ανάδειξη των τοπικών εθίμων, παραδόσεων και γαστρονομίας που θα ανάγουν τον τόπο μας σε προορισμό εμπειρίας και βιώματος. 
  • Έθιμα-Λαογραφία: Η καταγραφή, ανάδειξη και διαφύλαξη τους μέσα από δράσεις καινοτόμες και βιώσιμες – Δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Γνώσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Δήμου Αγίου Νικολάου, βασισμένο στη γεφύρωση του χάσματος των γενεών. Η γνώση που μπορούμε να αντλήσουμε ακόμα και σήμερα από τις παλαιότερές γενιές μπορεί να μας οδηγήσει στο να ξαναγνωρίσουμε τον τόπο μας μέσα απ’ το χρόνο και τις ιστορίες καθημερινότητας των ανθρώπων του.
  • Κινηματογραφική Παραγωγή: Μέσα από τη δημιουργία Film Office είναι δυνατή η προσέλκυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, αξιοποιώντας τη μέχρι σήμερα δυναμική που αναπτύσσεται. Η ήδη σημαντική τάση που υπάρχει αποτελεί παρακαταθήκη ώστε να οραματιστούμε τον Δήμο Αγίου Νικολάου ως ένα σταθερό, εναλλασσόμενο και δυναμικό σκηνικό για τη φιλοξενία μεγάλων παραγωγών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες – Διοργάνωση διαθεματικών εκδηλώσεων (εικαστικές εκθέσεις, θέατρα, μουσικά γεγονότα, επιστημονικές διαλέξεις) όλο το χρόνο, σε χώρους που θα λειτουργούν ως πολιτιστικά κύτταρα φιλοξενίας εκδηλώσεων που προάγουν το πολιτιστικό μας απόθεμα συνδέοντας παρελθόν και μέλλον.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όντως έγιναν σχετικές προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια. Όμως προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και βιώσιμο αποτέλεσμα, θα πρέπει να στηριχθεί και να οργανωθεί ένα σύγχρονο συμμετοχικό πρότυπο. Σκοπός μας είναι να διαμορφώσουμε και να προβάλουμε το τουριστικό προϊόν του τόπου ως μια σύγχρονη, καινοτόμα και πολυδιάστατη πολιτιστική εμπειρία.

Όποια μελέτη τουριστικού προϊόντος και αν γίνει δεν θα έχει αντίκρισμα, αν δεν υπάρχει η πρόθεση από όλους να εφαρμοστεί. Δεν αρκεί να δημιουργηθούν τα παραπάνω και να αφεθούν μετά από καιρό στην τύχη τους.

Η  παραπάνω κοινή προσπάθεια θα πρέπει να οργανωθεί μέσω του Δήμου και να βρει συμμετοχή και συμπαράσταση από όλους τους εμπλεκόμενους. Η αντιδημαρχία Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, το ενδυναμωμένο γραφείο τουρισμού, ο σχεδιασμός διαχείρισης και προώθησης προορισμού (destination management) και οι πολιτιστικοί φορείς έχουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της.

Με τις αναγκαίες συνθέσεις, την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, παραγωγής, ψυχαγωγίας, ψηφιακού μετασχηματισμού, εργασιακές δομές, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα.

Η δημιουργία ενός ενεργού δικτύου πληροφόρησης και διασύνδεσης φορέων και επιχειρήσεων, η δημιουργία ημερολογίου δράσεων, γεγονότων και εκδηλώσεων είναι μερικές από τις ενέργειες που συμβάλλουν στην ομαλή οργάνωση των παραπάνω.  Επιπλέον οι στόχοι και το μήνυμα επικοινωνίας- marketing των επιχειρήσεων του τόπου, θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις δράσεις και την προβολή του εμπλουτισμένου – με πολιτιστικές δραστηριότητες- τουριστικού προϊόντος.

Απαραίτητη είναι επίσης η δικτύωση με νέους φορείς, κρατικούς, αυτοδιοικητικούς, ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και επενδυτικά κέντρα πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας, για τη χάραξη κοινών πολιτικών, διεκδίκηση προγραμμάτων, δράσεων και επιχορηγήσεων.

Παράλληλα, σημαντικός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της στόχευσης στην απόκτηση κουλτούρας φιλοξενίας από όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όσες υποδομές και υπηρεσίες αν δημιουργηθούν, εάν δεν αποκτήσουμε τουριστική συνείδηση, πάντα θα παραμένουν άλυτα τα προβλήματα της περιοχής. Όλοι εμείς, πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να γίνουμε Πρέσβεις του τόπου μας.

#Στην_Πράξη, λοιπόν,ο στόχοςγια την αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και τη βιωσιμότητα του τουριστικού μας προϊόντοςέχει σημασία να είναι συλλογικός και συμμετοχικός. Να συμβεί ως αποτέλεσμα ενός κοινού οράματος που στηρίζεται, αξιοποιείται και διαδίδεται απ’ όλους εμάς.

Εμείς έχουμε το σχέδιο ώστε αυτό το όραμα να μεταβληθεί σε ένα απολύτως ρεαλιστικό στόχο για τον Δήμο Άγιου Νικόλαου.

Μαρίνα Γεροντή

Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Πολιτιστική Διαχειρίστρια

Υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Νικολάου, «Στην Πράξη, Αλεξάκης Χάρης»

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: