ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ο χώρος σήμερα

(Ιστορική αναδρομή και σημερινή κατάντια του)

Γεγονός 1ο

Από το 1951 o αδόμητος χώρος εκεί πλησίον του Νοσοκομείου είναι χαρακτηρισμένος ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ του Αγίου Νικολάου.

Τούτο σημαίνει ότι η χρήση του είναι συγκεκριμένη, βάσει του παλιού σχεδίου της πόλης και δεν δύναται ο φερόμενος ιδιοκτήτης (ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση και δεν έχει αποζημιωθεί) να πράξει ότι εργασίες θελήσει.

Υπάρχουν εκ του νόμου περιορισμοί στο θέμα των χρήσεων.

Επομένως δεν αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση ως πάρκιγκ, ή πόσο μάλλον να περιφραχθεί με συρματοπλέγματα, εκτός και αν έχει γίνει τροποποίηση του παλαιού Σχεδίου πόλης, την οποία (ίσως) ως πολίτες να αγνοούμε ή να έχει μεσολαβήσει η οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία, που ίσως τη γνωρίζει μόνο η Δημοτική Αρχή και που την αγνοεί ο πολίτης του Αγίου Νικολάου.

                Η Δημοτική Αρχή θα ισχυριστεί ότι οι όποιες εργασίες έγιναν εκεί είναι σύννομες, αφού έγιναν με απλή βεβαίωση μηχανικού, βάσει του άρθρου 30 του Ν. 4495/2017, όπερ σημαίνει ότι δεν απαιτούν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή οικοδομική άδεια.

Όμως αυτό θα ίσχυε μόνο εάν επρόκειτο για μια ιδιοκτησία οικοδομήσιμη, αν ήταν δηλαδή Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.).

ΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έχουμε να κάνουμε με Κοινόχρηστο Χώρο (Κ.Χ.) χαρακτηρισμένο από το παλαιό σχέδιο πόλης, όπου εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012, που αφορούν κατασκευές σε δημόσιους χώρους, όπου προαπαιτούμενο είναι να έχει ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επίσης έγκριση του ΣΑ (Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου).

Μάλιστα αυτή τη διάταξη του Νόμου επικαλέστηκε προ μηνών η Δημοτική Αρχή μας για τον ΚΧ της Αγίας Τριάδος (που και εκεί δεν έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση).

Πως λοιπόν για τις εργασίες που άρχισαν στην Αγία Τριάδα και με ότι επακολούθησε, ισχύουν αυτά, ενώ για το ακίνητο ΚΧ του Νοσοκομείου, δεν ισχύουν;.

Μάλλον και στη παρούσα περίπτωση ισχύει το σύνηθες, «δυο μετρά και δυο σταθμά».

Η πολεοδομία – Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, έχει χορηγήσει βεβαίωση για χρήση γης παλαιού σχεδίου πόλης για το εκεί υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, και αναφέρει ότι οι επιτρεπόμενες κατασκευές ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 (νεος οικοδ. Κανονισμός).

Εφόσον λοιπόν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν έχει ληφθεί, θα πρέπει ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΚΕΙ, δηλαδή το απόλυτο χάος.

Απορίας άξιο είναι πως δόθηκε (ή δε ζητήθηκε καθόλου) άδεια για τις περιφράξεις, λες και επρόκειτο για οικόπεδο οικοδομήσιμο, ενώ είναι ευρύτερος ΚΧ του σχεδίου πόλης από το 1951.

                Εύλογες οι ρητορικές ερωτήσεις:

Α) Έχει γίνει κάποια τροποποίηση του παλαιού σχεδίου πόλης; ΟΧΙ.

                Β) Έχει ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να δώσουμε άδεια για κατασκευή περίφραξης, βάσει του άρθρου 20 Ν. 4067/2012; ΟΧΙ.

                Γ) Έχει ληφθεί η σχετική απόφαση του συμβουλίου Αρχιτεκτόνων; ΟΧΙ.

                Αν τυχόν έχουν βασιστεί οι όποιες αδειοδοτήσεις στο ΣΧΟΟΑΠ, είναι λάθος διότι αυτό είναι ένα σχέδιο που ορίζει της χρήσεις γης εκτός της πόλης.

                Μέσα στη πόλη οι χρήσεις έχουν οριστεί από το Π.Δ. του 1951, τόσο για τους Κ.Χ. όσο και για τα Ο.Τ.

                ΕΠΙΠΛΕΟΝ το ΣΧΟΟΑΠ λαμβάνεται με απόφαση του εκάστοτε Περιφερειάρχη, ενώ το ΠΔ είναι νόμος του Κράτους και είναι νομικά ανώτερο και υπερισχύει όλων.

Επομένως από νομικής πλευράς όλα όσα έχουν γίνει, ΠΑΣΧΟΥΝ και η Δημοτική Αρχή ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟ, αφού, είτε απουσιάζει, είτε εθελοτυφλεί, είτε τα επιθυμεί, είτε είναι αδιάβαστη συνολικά (κατά την συνήθη «καραμέλα» του Δημάρχου προς μερίδα της μείζονος αντιπολίτευσης εντός της αίθουσας του ΔΣ όλα αυτά τα χρόνια!!!)

Επομένως το όλο θέμα μάλλον θα πρέπει να παραπεμφθεί στην αρμόδια ΥΔΟΜ για να αποφανθεί σχετικά, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και να προβεί σε τυχόν περαιτέρω ενέργειες ως προς την νομιμότητα των αδειών, εάν έχουν εκδοθεί.

Γεγονός 2ο

Βάσει του ΠΔ του 1951, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου της πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτης, ανατολικά του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, που προσδιορίστηκε ως συνολικής επιφάνειας 3.638,35 μ2.

1) Την 4ετία 2002 – 2006, επί δημαρχιακής θητείας Λουκαράκη,  εκδόθηκε η με αρ. 1/2004 πράξη αναλογισμού, και η οποία κυρώθηκε με την με αριθμό οικ. 59049/948/12-12-2005 απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου.

2) Την 4ετία 2010-2014, επί δημαρχιακής θητείας Κουνενάκη, ο Δήμος, αιτείται στο Πράσινο Ταμείο να ενταχθεί η αγορά του συγκεκριμένου πρασίνου στο πρόγραμμά του για αγορά κοινόχρηστων χώρων.\

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ο Νίκος Χαλκιαδάκης

Εντωμεταξύ εκδίδεται η με αρ. 458/2-8-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) με την οποία καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδας των απαλλοτριουμένων ακινήτων και των επικειμένων τους και ορίστηκε το ποσό των 500 € το τετραγωνικό μέτρο (μ2). Δεν ασκήθηκε έφεση και έτσι η ορισθείσα με την ως άνω απόφαση προσωρινή τιμή μονάδος κατέστη οριστική, δηλαδή το ποσό 500 € ανά μ2. Το συνολικό ποσό της απαλλοτρίωσης ήταν 2.120.865 €.

Ο Δήμος έστειλε στο Πράσινο Ταμείο όταν την ζήτησε την ανωτέρω απόφαση και στη συνέχεια εντός του ίδιου έτους απεστάλησαν ο πίνακας των δικαιούχων αποζημίωσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο τότε με το με αρ. 24/11.11.2013 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ., αποφάσισε τη λήψη δανείου ποσού 810.945,00 €, με σκοπό να καλύψει το υπόλοιπο ποσό της απαλλοτρίωσης – πράξης αναλογισμού, που ενεκρίθη στη συνέχεια.

Το Πράσινο Ταμείο στις 23/12/2013 με το με αρ. πρωτ. 5308 έγγραφό του, κοινοποιεί στο Δήμο την απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος Υπουργός, όπου γνωστοποιείται Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Στον Δήμο Αγίου Νικολάου εγκρίνεται ποσό 1.313.284 € για το συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο (από τα 8.490,280 €, για όλους τους Δήμους την Ελλάδα) (σήμερα αγνοείται η τύχη της έγκρισης – χρηματοδότησης αυτής).

3) Την 9ετία 2014-2023, της παρούσας δημοτικής αρχής:

Το 2014 το Ελληνικό Δημόσιο (που του ανήκει το Αρχαιολογικό Μουσείο) άσκησε έφεση ζητώντας μείωση του τιμήματος, καθόσον ήταν υπόχρεο να αυτοαποζημιώσει το Δήμο βάσει του ποσού των 500 €. Η απόφαση του Εφετείου καθόρισε ποσό 300 € και η οποία ουδεμία επιρροή είχε στην τιμή των 500 € που όριζε  για τους ιδιώτες, σε βάρος του Δήμου. Ο Δήμος άσκησε στον Άρειο Πάγο αναίρεση και απορρίφθηκε και έτσι η τιμή των 300 € κατέστη αμετάκλητη για το Ελλ. Δημόσιο (Μουσείο).

Αυτό δεν ασκούσε επιρροή στην αποζημίωση των δικαιούχων με τα 500 €.

Από τότε μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα από την ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΉ για την εκεί απαλλοτρίωση, πλην της καταβολής μέρους της αποζημίωσης στην οικογένεια ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, για το δικό τους ακίνητο, απέναντι από την πόρτα του 2ου Δημοτικού ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΑΛΛΟ (που ζητήθηκε και για πάρκινγκ του Μουσείου τελευταία).

ΟΦΕΙΛΕ η νυν Δημοτική Αρχή και ο Προϊστάμενός της, αν θεωρούσε, κατά την νομική τους άποψη, ότι έχει αρθεί αυτοδικαίως η απαλλοτρίωση, που δεν ισχύει, να την επανακηρύξει ‘’ΧΘΕΣ’’.

Όμως δεν το έπραξαν ποτέ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ. 

Ο οποιοσδήποτε άλλος δήμαρχος και δημοτική αρχή, που θα την ενδιέφερε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ η συνέχεια, η εξέλιξη και η ολοκλήρωση θετικά του θέματος αυτού, το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να καταθέσει τα χρήματα που είχε διατάξει η απόφαση (για το καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος) και που θα είχε φροντίσει να εξεύρει (βλέπε Πράσινο Ταμείο), όπως είχε πράξει η δημαρχία Κουνενάκη και ας τα αρνούνταν οι δικαιούχοι, αναζητώντας κατόπιν παραπάνω χρήματα με περαιτέρω ένδικα μέσα.

Όμως εμείς, ΣΑΝ ΔΗΜΟΣ, θα κατείχαμε επιτέλους συνολικά την έκταση αυτή για εκμετάλλευση προς όφελος των πολιτών και δεν θα θαυμάζαμε σήμερα τα σιδερένια κλουβιά (με τα ζικ- ζακ).

Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ που βλέπουμε και βιώνουμε καθημερινά προσβάλει συνολικά την εικόνα της πόλης, την αισθητική μας και επηρεάζει δυσμενώς την καθημερινότητά μας ως πολίτες.

 ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, σήμερα «παίζουμε» με τα αυτοκίνητα και πεζοί το γνωστό μας ‘’ ΦΙΔΑΚΙ ’’,  μεταξύ των δημοτικών οδών: Κνωσσού, Εθνικής Αντιστάσεως και Κων. Παλαιολόγου και επιπλέον όλα αυτά επηρεάζουν και διογκώνουν και το άλλο πρόβλημα της νυν Δημοτικής Αρχής που λέγεται «Λαϊκή Αγορά».

Η ευθύνη της απραξίας και της επίδειξης παντελούς αδιαφορίας για το συγκεκριμένο θέμα που θα ωφελούσε τον πολίτη, βαρύνει αποκλειστικά την παρούσα Δημοτική Αρχή, συνολικά.

Τυχόν άγνοια δεν δικαιολογείται, διότι η αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια το έθεσε κατ’ επανάληψη σε γνώση του Δ.Σ.. Μέχρι και σήμερα, με βεβαιότητα, αγνοούν παντελώς το θέμα.

Στο «δια ταύτα»

Η όποια απάντηση και να γραφτεί επί των ανωτέρω, δεν μπορεί να αναιρέσει τα γεγονότα, θα αποτελέσουν δικαιολογίες, όπως για τόσα όλα τα θέματα – πράγματα της πόλης που έμειναν πίσω, ή δεν έγιναν ποτέ.

Η ουσία είναι μία:

Ο πολίτης συλλαμβάνει – αντιλαμβάνεται αυτό που βλέπει και ζει, δηλαδή τα ‘’κλουβιά’’, αντί την κάποτε ελεύθερη πρόσβαση.

Το ποιος φταίει και φτάσαμε εδώ, ας το κρίνει ο ίδιος (ο πολίτης)!!

Είναι αποκλειστική ευθύνη συνολικά της παρούσας δημοτικής αρχής.

ΑΞΙΖΕΙ λοιπόν ένα δυνατό «ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ» στη δημοτική αρχή της 9ετίας για το παραπάνω ΤΙΠΟΤΑ.

Με εκτίμηση

Νίκος Χαλκιαδάκης

Δικηγόρος – Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος Αντιπολίτευσης

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: