Απολογισμός δημοτικής αρχής Αγίου Νικολάου
ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός

Αγαπητοί συνδημότες,

Αν και γνωρίζουμε ότι ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής γίνεται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την συμμετοχή θεσμικών φορέων αλλά και όσων πολιτών επιθυμούν να ενημερωθούν, ωστόσο με τις σημερινές συνθήκες μια τέτοια διαδικασία είναι ανέφικτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, προγραμματίζει  να πραγματοποιηθεί ο απολογισμός πεπραγμένων, τον προσεχή Ιούνιο που πιθανόν θα έχουν αρθεί οι περιορισμοί συνευρέσεων προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα για την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή πολιτών .

Θεωρούμε ωστόσο δόκιμο στην παρούσα φάση, να δοθεί η ευκαιρία στους δημότες να ενημερωθούν για τον απολογισμό, με τμηματικές δημοσιεύσεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε, ώστε στις αρχές του καλοκαιριού, στην ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός από τις δημοτικές παρατάξεις και τα μέλη του Δ.Σ καθώς και τα μέλη των συμβουλίων δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων που θα τοποθετηθούν σχετικά, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους, αφού έχουν ενημερωθεί σχετικά, οι εκπρόσωποι φορέων και οι δημότες.

Η πρώτη ενότητα της παρούσας δημοσίευσης, περιλαμβάνει πίνακες έργων και προμηθειών.

Να σημειώσουμε ότι ο απολογισμός της παρούσας δημοτικής αρχής περιλαμβάνει, εκτός τα πεπραγμένα του 2020, και το τελευταίο τετράμηνο του 2019 ( Σεπτ. – Δεκ. 2019 ) , αλλά ουσιαστικά και όλο το 2019, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της εκλογικής χρονιάς.

Η διετία που πέρασε ήταν ιδιαίτερη από κάθε άποψη . Το 2019 προεκλογική και μετεκλογική χρονιά με ότι αυτό συνεπάγεται, αλλά και το 2020, μας επεφύλαξε πρωτόγνωρες συνθήκες ζωής λόγω του κορωνοϊού.

Μια ιδιαίτερη χρονιά αφού λόγω της πανδημίας, η υφιστάμενη κανονικότητα της ζωής μας αλλά και του δημόσιου βίου ανατράπηκε “βίαια”, κάνοντας την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης ακόμα πιο δύσκολη. Τα lockdown, οι άδειες ειδικού σκοπού, η τηλεργασία και όλα τα συναφή νέα μέτρα που εφαρμόζονται, σε συνδυασμό με την τραγική αποστελέχωση που υπάρχει σε όλο τον δημόσιο τομέα,  διαμορφώνουν ένα νέο εργασιακό τοπίο που ακόμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, αφού υφίσταται συνεχείς αναπροσαρμογές με αποτέλεσμα οι αργοί ρυθμοί του, να “σέρνονται” ακόμα περισσότερο .

Στη διαμόρφωση του τραγικά δύσκολου τοπίου, προστέθηκε – για τους δήμους – η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών από 1/1/2019, που επέβαλε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας για τα οικονομικά των υπηρεσιών τους.

Οι νέες συνθήκες λειτουργίας, δεν είναι εύκολα αποδεκτές από το προσωπικό γιατί προϋποθέτουν ανάληψη ουσιαστικότερου και όχι απλά διεκπεραιωτικού ρόλου, όπως έως σήμερα. Φυσικά η εξέλιξη αυτή ήταν γνωστή από πριν, αφού αποτέλεσε αίτημα των Ο.Τ.Α προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του αυτοδιοικητικού τους ρόλου. Απαιτεί όμως διάστημα προσαρμογής.

Και τέλος η κινητικότητα στο δημόσιο, που ίσχυσε κι αυτή το 2020 (!!!), έδωσε το “τελειωτικό κτύπημα” στους Ο.Τ.Α.

Είναι σαφές ότι δεν θα περίμενε κάποιος, ότι ο Δήμος μας θα έμενε αλώβητος από την οικονομική δυσπραγία που βιώνουμε λόγω της πανδημίας . Στα ίδια έσοδα έχουμε τεράστιες απώλειες. Η έκτακτη χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη των απωλειών μας, προφανώς υπολείπεται σημαντικά των αναμενομένων πραγματικών εσόδων .

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών σε βάθος χρόνου για να γίνει αντιληπτές οι πραγματικές δυνατότητες του Δήμου .

Πίνακας οικονομικών 10ετίας 2

Τα ταμειακά μας διαθέσιμα την 31/12/20 ήταν 10,50 εκατ. €. Το 2019 ήταν 12,15 εκατ. €.

Πρόσφατα, στην οικονομική επιτροπή αναλύθηκε ότι το ελλείπον ποσό, είναι η μείωση των εσόδων μας της τελευταίας χρονιάς λόγω πανδημίας.

Λόγω πανδημίας – πλημμυρών το 2020 εισπράξαμε 642.000 € .

Παρ’ όλα αυτά το ποσοστό είσπραξης των εσόδων μας έχει κρατηθεί σε πολύ καλό επίπεδο, δεδομένων των ειδικών συνθηκών, 63%, όταν πέρυσι παρ’ ότι εκλογική χρονιά ήταν 72% και την προηγούμενη (2018) 78%, δηλαδή -12,50% και -19,30% αντίστοιχα.

Το εξαιρετικά δύσκολο τοπίο της διετίας που πέρασε, δημιούργησε πολλά προβλήματα .  

Όμως με πολύ διάθεση για δουλειά και σαφές όραμα, σχεδιάσαμε και ωριμάσαμε έργα και δράσεις. Ο προγραμματισμός αυτός εξελίσσεται και τώρα φαίνεται καθαρά πως αποδίδει.

Τα έργα που μελετήθηκαν, αφού δεν υπήρχαν στα αρχεία του δήμου ώριμες μελέτες – αλλά ούτε και χρηματοδοτικά εργαλεία την περίοδο αυτή – ωρίμασαν, διασφαλίστηκαν οι χρηματοδοτήσεις και δημοπρατούνται τώρα το ένα μετά το άλλο. Οι δημοπρατήσεις ξεκίνησαν το 2018 και συνεχίζονται.

Ο σχεδιασμός αυτός ακολούθησε τους άξονες προτεραιοτήτων που είχαμε ανακοινώσει και την προηγούμενη περίοδο , αλλά ισχύουν και συνεχίζονται και στην παρούσα, με πρώτη προτεραιότητα την παιδεία .

Από τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα η συνέπεια λόγων και έργων της δημοτικής αρχής. Όσα ανακοινώσαμε προεκλογικά, ξεκίνησαν να υλοποιούνται , ενώ και ο υπόλοιπος προγραμματισμός προχωρεί κανονικά .

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται : τα εκτελούμενα έργα, τα δημοπρατημένα αλλά μη συμβασιοποιημένα , τα προς άμεση δημοπράτηση, τα έχοντα διασφαλίσει χρηματοδοτήσεις και προβλέπεται γρήγορη δημοπράτηση και τέλος οι προτάσεις μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα .

Αποτυπώνεται επίσης η πηγή χρηματοδοτήσεων των έργων μας .

Πίνακες έργων

Οι παραπάνω πίνακες νομίζω δίνουν ΠΛΗΡΗ απάντηση στα όσα ανακριβή ειπώθηκαν προεκλογικά αλλά συνεχίζονται και σήμερα .

Η συνετή διαχείριση των διαθεσίμων ίδιων εσόδων, η διασφάλιση χρηματοδοτήσεων από χρηματοδοτικά εργαλεία ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Περιφέρεια, LEADER ) μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω από 51.000.000 € .

Είναι απολύτως σαφές ότι η υλοποίηση έργου δεν πραγματοποιείται σ΄ ένα χρόνο , ούτε καν σε μία θητεία . Και η παραπάνω καταγραφές αυτό αποδεικνύουν .

            Βασικοί μας άξονες στον σχεδιασμό που υλοποιούμε είναι :

            α.         Παιδεία  προσχολική , σχολική (Α΄βάθμιά, Β΄βάθμια, Γ΄Βάθμια) , Αθλητικοί χώροι

            β.         Ύδρευση αποχέτευση ΟΛΟΥ του Δήμου.

            γ.         Ηλεκτρονική διακυβέρνηση , εξοπλισμός.

            δ.         Υποδομές

Στις διεκδικήσεις μας από χρηματοδοτικά εργαλεία δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι προτάσεις για το πρόγραμμα ‘’ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ’’ , επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί, αφού εκκρεμούν ακόμα αναμορφώσεις προδιαγραφών και διαμόρφωση προϋποθέσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, ύψους περίπου 15-20 εκ. €, η χρηματοδότηση του έργου ύδρευσης Ελούντας, Σισσίου, κλπ από το φράγμα Αποσελέμη ύψους 25 εκ. €, κλπ. . Η οριστικοποίηση του ‘’ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ’’, το νέο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που θα βγει στον ‘’αέρα’’ σύντομα από την Περιφέρεια Κρήτης και η χρηματοδότηση εκτός από το προαναφερθέν έργο ύδρευσης των ΕΕΛ Σισσίου, Μιλάτου και Φουρνής – Καστελίου Φουρνής πάλι από την Περιφέρεια Κρήτης θα εξασφαλίσει ακόμα πάνω από 50 εκ. € , που μαζί με τα 51 εκ. € που ήδη υπάρχουν δημιουργούν ένα πολύτιμο οικονομικό ‘’μαξιλάρι’’ και διασφαλίζουν την αναμόρφωση του δήμου σε έργα υποδομών και βελτίωση ποιότητας ζωής, με την διασφάλιση και διαχείριση πόρων πάνω από 100 εκ. € το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε καταχωρήσεις που θα ακολουθήσουν θα υπάρξει καταγραφή του εξελισσόμενου – μέσα στο 2021 – προγραμματισμού με μελέτες, έργα, προμήθειες και δράσεις, που προφανώς αποτελεί συνέχεια του παρόντος προγραμματισμού αλλά και του συνολικού ανακοινωθέντος προεκλογικά.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos