Με Αναφορά προς τη Βουλή, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής του Λασιθίου, κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, προώθησε τα αιτήματα και τις ανησυχίες των Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος με την Ανακοίνωση που κοινοποίησαν στα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το μεγάλο ζήτημα των εργατών γης.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωσή τους, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Ελλάδος τονίζουν ότι η Τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που κατατέθηκε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επηρεάζει μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ήδη υπαρχόντων εργατών γης και όχι την ποσοτική αύξηση του εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα.

Με την εν λόγω Αναφορά, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Σπυριδάκη, επιθυμεί να προωθήσει το αίτημα των Αγροτικών Συλλόγων για μία πολύ-παραγοντική λύση, η οποία θα συμβάλει ενεργά στην εξεύρεση νόμιμων εργατών γης και δε θα σταματάει σε ανεπαρκή μέτρα. Ιδιαίτερα για το Λασίθι, όπου παρατηρείται έντονη οικονομική δραστηριότητα σε παραγωγικούς τομείς τόσο στον αγροτικό με την εκτεταμένη ελαιοπαραγωγή και την παραγωγή κηπευτικών προϊόντων και τα αμπέλια, όσο και στον τουρισμό με ένα τεράστιο δυναμικό κλινών, το έλλειμα του εργατικού δυναμικού φαντάζει δυσαναπλήρωτο.

Τέλος, η Βουλευτής του Πα.Σο.Κ., κ. Σπυριδάκη, υπογραμμίζει τη σοβαρή πρόκληση που αντιμετωπίζει η διαρκώς συρρικνούμενη αγροτική οικονομία, που σύμφωνα με τους Αγροτικούς Συλλόγους Ελλάδας δεν υφίστανται άλλα χρονικά περιθώρια για περαιτέρω παράταση στην επίλυση του ζητήματος, καλώντας έτσι τους κυβερνώντες να προβούν στις απαραίτητες σωστές νομοθετικές κινήσεις.

από τη Βουλευτή Λασιθίου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos