Η οροσειρά της ΔΙΚΤΗΣ, περιοχή του Δικτύου NATURA 2000, εκπέμπει SOS !!!!
το σημείο όπου σχεδιάζεται να τοποθετηθεί ο ανεμολογικός ιστός

Από την Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου εκδόθηκε στις 20/4/2023 άδεια  στην ΤΕΡΝΑ για εγκατάσταση ανεμολογικού  ιστού  ύψους 80 μ. στην κορυφή της Δίκτης Μικρός Αφέντης στα 1577 μ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η έγκριση αυτή γίνεται χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση  στις περιπτώσεις  που δεν διανοίγονται νέοι δρόμοι.

Για την εγκατάσταση όμως, του συγκεκριμένου ανεμολογικού  ιστού θα χρειαστεί να γίνει διάνοιξη τμήματος νέου δρόμου κάτω από την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος  για να προσεγγίσει το σημείο της εγκατάστασης, όπου θα διαμορφωθεί πλατεία 500 τμ για την εγκατάσταση του ιστού.

Στην κορυφή Αφέντης η πρόσβαση( μοναδική) γίνεται μέσω  δημοτικού δρόμου απο το χωριό Πλάτη και την Πλαθιανή Λαγκάδα .

Η περιοχή είναι προστατευόμενη του Δικτύου NATURA 2000  και Περιοχή Σημαντική για τα Πουλιά (IBA), καθώς  χαρακτηρίζεται πολύτιμη περιοχή για τους γύπες και ανήκει στους όμορους δήμους Μινώα Πεδιάδας και Οροπεδίου Λασιθίου .

Τις βεβαιώσεις παραγωγού που εκδόθηκαν από την ΡΑΕ για την ΤΕΡΝΑ και που προβλέπουν 14 ανεμογεννήτριες στον Μικρό Αφέντη και στου Σαρακινού 1588 μ. τις έχει προσβάλει ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου . 

Η Περιφέρεια Κρήτης σε πολλές περιπτώσεις και ειδικότερα τον Μάιο του 2022 στην γνωμοδότηση της για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ξεκαθάρισε ότι δεν εγκρίνει αιολικά πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Για ποιο λόγο εκδόθηκε αυτή η άδεια  αφού η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου  διευκρινίζει ότι η έγκρισή της δεν αποτελεί θετική γνωμοδότηση της για εγκατάσταση αιολικού σταθμού;

Η οροσειρά της ΔΙΚΤΗΣ, περιοχή του Δικτύου NATURA 2000, εκπέμπει SOS !!!!

Ο ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  έχει προσφύγει στο ΣΤΕ μαζί με άλλους συλλόγους για την παράλειψη της κυβέρνησης  να προστατέψει τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και η χώρα μας είναι ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο για την χωροθέτηση Αιολικών Σταθμών σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Ο Δήμος ,οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής αντιτασσόμαστε στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην οροσειρά της ΔΙΚΤΗΣ 

ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ  και θα αγωνιστούμε για την προστασία της .

SAVE DIKTI  MOUNTAIN 

NATURA 2000

ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos