Σε εφαρμογή του υπ’ αριθμό 557/11-3-202α εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με σχέδιο δράσης, και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση της ξηρασίας

και την εξασφάλιση αποθεμάτων νερού για την ερχόμενη θερινή περίοδο ώστε να διασφαλιστεί η συντήρηση των καλλιεργειών των καταναλωτών της περιοχής μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Μεραμπέλλου με την υπ’ αριθμό 23|26-3-2024 απόφαση του, αποφάσισε μετά και την έναρξη της αρδευτικής περιόδου (1η Απριλίου 2024), και την επαναλειτουργία των γεωτρήσεων εφόσον παρατηρηθεί έλλειψη νερού και πτώση των ορίων στάθμης των γεωτρήσεων, πέραν της εφαρμογής των όσων προβλέπονται από τη Φ 16/6631 κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 4238/2-6-1989 με την οποία έχουν προσδιοριστεί τα ανώτερα όρια και οι αναγκαίες ποσότητες για ορθολογική χρήση του νερού για την άρδευση και τα οποία αναγράφονται στους συνημμένους λογαριασμούς.

Ειδικά για τις περιοχές Δράσι – Παρακαλούρι στις οποίες υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την επάρκεια νερού, ήδη υπάρχει πτώση της στάθμης των γεωτρήσεων, λόγω μη ικανοποιητικών ποσοτήτων νερού από τις βροχοπτώσεις, αμέσως μόλις παρατηρηθούν τα ανωτέρω φαινόμενα, υποχρεωτικά θα εφαρμοστεί περιοδική υδροδότηση των ιδιοκτησιών με εφαρμογή προγράμματος άρδευσης με συγκεκριμένες μέρες και ώρες, και με διαφορετικό πρόγραμμα υδροδότησης ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στις μονοετείς καλλιέργειες που ήδη έχουν φυτευτεί, ενώ σε περίπτωση που εντατικοποιηθεί το πρόβλημα θα υπάρξει οριστική διακοπή της υδροδότησης επ’ αόριστόν, χωρίς ο οργανισμός μας να φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρεούται στη καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά που θα υποστεί οποιοδήποτε καταναλωτής στη καλλιέργεια του.

Εκ του Δ.Σ του Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμπέλλου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos