Πέμπτη 25.1.2024, 11.00 – Γέργερη Ηρακλείου

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία προσκαλούν εκπροσώπους υπηρεσιών και τοπικών ΜΜΕ της Κρήτης στην παρουσίαση του αναβαθμισμένου κλωβού ενδυνάμωσης και προσαρμογής γυπών που ολοκληρώθηκε και παραδίδεται άμεσα προς χρήση στην περιοχή της Γέργερης Ηρακλείου.

Εγκατεστημένος σε έκταση παραχωρημένη από τον Δήμο Γόρτυνας, ο κλωβός αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη σχετική υποδομή στην Ελλάδα και η λειτουργία του θα αναβαθμίσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις ενέργειες για την προστασία των απειλούμενων αυτών πουλιών. Σκοπός του κλωβού είναι η μεταφορά και παραμονή -σε κατάλληλες συνθήκες- γυπών που εντοπίζονται τραυματισμένοι ή/και αδύναμοι και δεν χρήζουν εντατικής ιατρικής φροντίδας, καθώς και γυπών που πρόκειται να επανενταχθούν μετά από φροντίδα σε κέντρο περίθαλψης.

Η ολική ανακατασκευή και επέκταση του κλωβού χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE IP 4 NATURA (www.edozoume.gr) μέσω της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας, που αποτελεί εταίρο του συγκεκριμένου προγράμματος ενώ η υλοποίηση των εργασιών έγινε από τοπικές επιχειρήσεις του Ηρακλείου υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, φορείς οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης του χώρου.

Η κατασκευή του κλωβού προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τα πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας, το οποίο θεσμοθετήθηκε με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 68086/2149, ΦΕΚ Β’ 3663/9.8.2021) και υλοποιείται μέσω του Προγράμματος LIFE IP 4 NATURA. Σημειώνεται πως, μετά από μία σύντομη περίοδο αποκατάστασης και ενδυνάμωσης, οι γύπες θα απελευθερώνονται ξανά στο φυσικό τους περιβάλλον στην Κρήτη ενώ ορισμένοι θα μεταφέρονται για απελευθέρωση στην ηπειρωτική Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του εκεί πληθυσμού των γυπών, σύμφωνα με τις επιστημονικές κατευθύνσεις του Προγράμματος LIFE.
 
Για την πρόσβαση στη θέση του κλωβού, βρείτε οδηγίες ΕΔΩ ή συμβουλευτείτε την εικόνα στο τέλος της πρόσκλησης. 

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos