Σχετικά με το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το τμήμα καθαριότητας του ΓΝΑΝ
……να ενισχυθεί το τμήμα καθαριότητας με το απαραίτητο προσωπικό….. Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό νοσοκομείο Αγίου Νικολάου απέστειλε προς το Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη και προς το ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου έγγραφο σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα καθαριότητας του ΓΝΑΝ. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σε συνέχεια των από 22/9/2022 και από 29/8/22 εγγράφων μας, θα θέλαμε να τονίσουμε το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το τμήμα καθαριότητας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, μετά και τις δύο τελευταίες συνταξιοδοτήσεις καθαριστριών.

Πλέον αριθμός των εργαζόμενων στην καθαριότητα έχει μειωθεί κατά 6 άτομα σε σχέση με το 2017, κάτι που έχει επίπτωση τόσο στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου, όσο και στις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων, αφού δεν μπορούν πάρουν κανονική άδεια και κάποιες εβδομάδες ούτε ρεπό, με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρωθεί πολύ μεγάλα υπόλοιπα αδειών και ρεπό για όλο το προσωπικό στην καθαριότητα, 1400 ημέρες οφειλόμενης κανονικής άδειας και 300 οφειλόμενα ρεπό. Με βάση τα παραπάνω ζητούμε να ενισχυθεί το τμήμα καθαριότητας με το απαραίτητο προσωπικό (κατ’ ελάχιστο  να αναπληρωθούν οι 6 απώλειες), έτσι ώστε και να παράγεται ποιοτικό έργο στον κρίσιμο αυτό τομέα, αλλά και να μπορεί το προσωπικό να εργάζεται σύμφωνα με την εργασιακή νομοθεσία και να λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες ρεπό και άδειας.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos