Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: "Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον"

του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές & Αλιεία»

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 Επιμελητήριο Λασιθίου, Κούνδουρου 17, Αγ. Νικόλαος

Πρόγραμμα Συνάντησης:

10:00 – 10:30 Υποδοχή Συμμετεχόντων
10:30 – 10:45 Χαιρετισμοί
10:45 – 11:00 Παρουσίαση Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας, Μπάμπης Αντωνακάκης Γενικός
Διευθυντής, Ελίνα Μικρουλέα Υπεύθυνη Δημοσιότητας και Συνεργασιών Αναπτυξιακής
Λασιθίου
11:00 – 11:15 “Εισβολικά είδη – Απειλές και ευκαιρίες” Δρ. Νότα Περιστεράκη, βιολόγος – ιχθυολόγος
στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ.
11:15 – 11:30 “Παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον & πιέσεις από την κλιματική αλλαγή” Δρ. Νικόλαος
Καμπάνης, Δ/ντης Ερευνών, Επικεφαλής Εργαστηρίου Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνα, ΙΤΕ.
11:30 – 11:45 “Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον” Δρ. Γιολάντα Κουλούρη,
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
του ΕΛΚΕΘΕ.
11:45 – 12:00 “Βιώσιμη Διαχείριση Παραλιών και Γαστρονομία” Βασίλης Ζησιμόπουλος, Mechanical
Engineer, MSc.
12:00 – 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:30 Συζήτηση – Τοποθετήσεις- Σύνοψη Συμπερασμάτων
Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης

Η παρούσα θεματική ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ενέργειας 4.1 του Πακέτου Εργασίας 4 «Παρατηρητήριο Θάλασσας» του Διαπεριφερειακού σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές & Αλιεία»

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos