Το Περιφερειακό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα ΜΙΝΩΣ του  ξενοδοχείου ΑΤΛΑΝΤΙΣ με την τήρηση όλων των μέτρων και κανόνων ασφάλειας  και προστασίας που ισχύουν για τον κορωνοιό σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020.

Στο πλαίσιο της   συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σε σημαντικά θέματα για χρηματοδοτήσεις και εκτελούμενα έργα στην Περιφέρεια Κρήτης

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων αποφασίσθηκαν :

  • Ορίσθηκε  η συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Κρήτης
  • Ψηφίστηκε η 4η τροποποίηση του  Προϋπολογισμού  και αντίστοιχα του σχεδίου δράσης 2020 της Περιφέρειας Κρήτης με την προσθήκη νέων έργων και χρηματοδοτήσεων.
  • Ψηφίστηκε  η έγκριση ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Κρήτης με την κωδική ονομασία Ιόλαος
  • Δόθηκε η συναίνεση του Π.Σ. για τη μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ποσού χρηματοδότησης 10.285.000,00€, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
  • Δόθηκε η συναίνεση για τη μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο  Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού» ποσού χρηματοδότησης 18.100.000,00 €, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
  • Εγκρίθηκε η λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στη θέση «Πέτρας νερό» 1.200,00 μ. πριν τη διασταύρωση για τον οικισμό «Κλεισίδι» (Ζωοτροφές «Καπετανάκη») της επαρχιακής οδού 22 της Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ Ι.Μ.ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ – ΣΧ.ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ»,
  • Εγκρίθηκε η  παράταση των  προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Αρμένοι – Παλέ της επαρχιακής οδού 3 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ : ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ»,

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου Παύλος Μπαριτάκης ευχαρίστησε τους συμβούλους για την συμμετοχή τους στην διαδικασία και ευχήθηκε την γρήγορη επιστροφή σε ανοικτές συνεδριάσεις

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos