Στις 7 Μαρτίου 2005 δημοπρατείται «η επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 22.500 €, σύμφωνα με τη Μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας.

Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΤΑ 2004 του Υπουργείου Εσωτερικών, από το οποίο προήλθε και η σχετική χρηματοδότηση και αφορά στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου, στο οποίο θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, προκειμένου να αποκατασταθούν οι έντονες φθορές του χρόνου.

Από το Δήμο έχει, επίσης, δημοπρατηθεί η εκτέλεση εργασιών στα κτίρια του 2ου και 3ου  Δημοτικού Σχολείου, στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο Κεντριού και στο Νηπιαγωγείο της Γρα-Λυγιάς, προϋπολογισμού 40.000 € και έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

Αποπερατώνεται, επίσης, το κτίριο του 2ου Νηπιαγωγείου στην οδό Κύπρου, το οποίο κατασκευάζεται από τον ΟΣΚ, μετά από σχετικό αίτημά του Δήμου και σε οικόπεδο που παραχώρησε ο Δήμος για το σκοπό αυτό. Έτσι, ένα ακόμη Νηπιαγωγείο της πόλης μας, που μέχρι τώρα στεγαζόταν σε μισθωμένο κτίριο, αποκτά τη δική του κατάλληλη στέγη.

Δημοπρατήθηκε, επίσης, από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) η διαμόρφωση και ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου Βαϊνιάς, συνολικής δαπάνης προϋπολογισμού 249.290 Ευρώ, όπου θα στεγαστεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, που εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί στην Ιεράπετρα. Έχει αναδειχθεί ήδη μειοδότης και επίκειται εντός των προσεχών ημερών η υπογραφή της σύμβασης.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos