Για τον παραλιακό της Σητείας φταίει ο κακός καιρός
…. αποχαιρέτα την τη παραλία που χάνεις ….

Από τον καυγά για το τρόπο προστασίας του παραλιακού δρόμου Σητείας – Παλαικάστρου, φτάσαμε τη προσπάθεια επισκευής να την απαγορεύει ο λιμενάρχης Σητείας για τυπικούς λόγους.

Όπως θα διαβάσετε παρακάτω στην ανακοίνωση της αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, αλλά και του βουλευτή, τελικά ο κακός καιρός φταίει για τη ζημιά στο παραλιακό δρόμο και για τη μη επισκευή του. Μόνο που τα στοιχεία της φύσης ήταν και είναι εδώ, κάνανε και συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους και όταν οι άνθρωποι στήνουν τα έργα τους με τρόπο λειψό και αρπακόλλα, τότε η μητέρα φύσις φταίει και ο κακός Θεούλης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Για τον παραλιακό ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» στη θέση  Πετράς.

Σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος του παραλιακού δρόμου της Σητείας και την καθυστέρηση των έργων προστασίας του, για την ενημέρωση του κοινού ανακοινώνουμε τα εξής:

Προκειμένου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου να αντιμετωπίσει τη διάβρωση της ακτής, στον παραλιακό δρόμο Σητείας – Παλαικάστρου στη θέση «Πετράς», η οποία επιδεινώθηκε τον Ιανουάριο του 2016, με αποτέλεσμα την ολίσθηση του τοίχου αντιστήριξης του δρόμου, αλλά και τη διάβρωση της μίας λωρίδας κυκλοφορίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, η υπηρεσία μας, μετά από σύσκεψη με μηχανικούς της Περιφέρειας, του Δήμου Σητείας και του ΙΤΕ παρουσία της Αντιπεριφερειάρχου κ. Πετράκη και του Δημάρχου κ. Πατεράκη  στα γραφεία του Δήμου Σητείας αμέσως μετά την εμφάνιση του προβλήματος, αποφάσισε:

  1. Τη λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων, προκειμένου να επιβραδυνθεί η συνεχιζόμενη ολίσθηση του υφιστάμενου τοίχου και να προστατευθεί ο δρόμος. Έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε άμεσα.
  2. Τη σύνταξη μελέτης δημοπράτησης κατασκευής έργου, για την προσωρινή αντιμετώπιση της διάβρωσης και της στατικής επάρκειας του σώματος του δρόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 203913/19-12-2012 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία, όταν πρόκειται για περιστάσεις έκτακτης ανάγκης συντρέχουν λόγοι ώστε τα αναγκαία έργα να εξαιρούνται από τις χρονοβόρες περιβαλλοντικές αδειοδοτικές διατάξεις. Στην εν λόγω μελέτη προβλέπεται η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής και της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

Η δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Κρήτης με την απόφαση 303/2016 για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας και την οδική ασφάλεια.  Ακολούθως σε διευρυμένη σύσκεψη, η οποία έγινε στην Π.Ε. Λασιθίου στις 21.9.2016 παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη, της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Λασιθίου κ. Πετράκη , του Δημάρχου Σητείας κ. Πατεράκη, των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Ανηψητάκη, κ. Ζερβάκη, κ. Βάρδα, του εκπροσώπου της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Σητείας κ. Καραμανωλάκη, του αναδόχου κ. Μαραγγάκη, των μελετητών κ. Αναγνώστου, κ. Καραμπά, του εκπροσώπου του ΙΤΕ για τη σύνταξη της ακτομηχανικής μελέτης κ. Καμπάνη καθώς και πολιτών του Δήμου Σητείας, αποφασίστηκαν :

α)   Η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής να διασφαλίζει, αφενός μεν την στατική επάρκεια του τοίχου αντιστήριξης του δρόμου με τους μικρότερους δυνατούς όγκους στην κατασκευή της απαιτούμενης λιθορριπής, αφετέρου δε την προσάμμωση της ακτής προκειμένου να διασφαλιστεί μια φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή, καθώς και η προσβασιμότητα και χρηστικότητα της από τους λουόμενους.

β)   Η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, για την υλοποίηση της προσάμμωσης όπως αυτή θα τεκμηριωθεί από τη μελέτη εφαρμογής, για την οποία δεσμεύτηκε ο ίδιος ο  Περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης, με την υλοποίηση της να προγραμματίζεται για τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2017.

Μετά από  τα παραπάνω και επειδή το συγκεκριμένο μη μόνιμο και ανατάξιμο έργο, εξασφαλίζει την προσβασιμότητα πεζών και οχημάτων σ’ ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού του Δήμου Σητείας και αποτρέπει την πτώση ή κρούση λίθων και κροκάλων στο κατάστρωμα της οδού, θεωρούσαμε βέβαιο ότι όλοι θα στηρίξουμε την υλοποίησή του, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση του παραλιακού δρόμου Σητείας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία.

Η μελέτη εφαρμογής που εκπονήθηκε από το μηχανικό  κ. Καραμπά, διαβιβάστηκε στον Δήμο Σητείας και ενημερώθηκαν για αυτό οι ενδιαφερόμενοι πολίτες της Σητείας χωρίς να εκφράσουν οποιαδήποτε αντίρρηση καθώς πληρούσε τις εκ μέρους τους απαιτήσεις.

  1. Μικρότερο μήκος επέμβασης
  2. Μικρότερο μέγεθος λίθων
  3. Επικάλυψη με άμμο για την αισθητική βελτίωση της παραλίας

Ωστόσο, την 1η ημέρα εγκατάστασης του εργολάβου για την κατασκευή του έργου υπήρξαν έντονες προφορικές καταγγελίες στο Λιμεναρχείο Σητείας. Το Λιμεναρχείο σταμάτησε το έργο με αυτόφωρη διαδικασία και έστειλε σήμα προς την Κτηματική Υπηρεσία και την Εισαγγελία,   ισχυριζόμενο ότι μετά τις καταγγελίες δεν δέχεται τον τρόπο αδειοδότησης του έργου από την Πολιτική Προστασία και ζητά εγκρίσεις από Υπουργεία.

Στην έγγραφη απάντηση της Περιφέρειας σχετικά με τη νομιμότητα της αδειοδότησης με τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης για λόγους Πολιτικής Προστασίας και πάλι o Λιμενάρχης κ. Παττακός, εγγράφως αρνείται την κατασκευή του έργου.

Ως εκ τούτου, για την απεμπλοκή του έργου η Περιφέρεια έχει ενημερώσει δια ζώσης και έχει κινηθεί εγγράφως προς την Εισαγγελία, τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και την Κτηματική Υπηρεσία,  χωρίς εν τω μεταξύ να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες που προβλέπονται για την προστασία του δρόμου, δηλαδή εργασίες αποκατάστασης κατά την εγκεκριμένη και συμφωνημένη απ΄ όλους μελέτη εφαρμογής.

Τέλος, σημειώνεται ότι για τη σοβαρή αυτή εμπλοκή του έργου έχουν ήδη ενημερωθεί και οι βουλευτές Λασιθίου κος Θραψανιώτης και κος Πλακιωτάκης. Στις 7.12.2016 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Γ.Γ. Λιμένων με το Γενικό Γραμματέα κο Λαμπίδη, τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη και τον Βουλευτή κ. Θραψανιώτη και έχει ζητηθεί ραντεβού με τον Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας κο Ματζάκο προκειμένου να δοθεί πολιτική λύση στο γραφειοκρατικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.

Άγιος Νικόλαος 13.12.2016

Η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Πελαγία Πετράκη

Για τον παραλιακό, Πλακιωτάκης:

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του για τον νομό Λασιθίου, ο τέως Πρόεδρος της ΝΔ, Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, απέστειλε στους αρμόδιους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη, Οικονομικών κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα. Κονιόρδου Λυδία, το άμεσο αίτημα του Δημάρχου Σητείας κ. Θεόδωρου Πατεράκη προκειμένου να δρομολογηθεί η ψήφιση Νομοθετικής Τροπολογίας, η οποία θα  προβλέπει τη δυνατότητα για την άμεση αντιμετώπιση εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων όπως η απειλή ολοκληρωτικής κατάρρευσης της επαρχιακής οδού Σητείας-Παλαικάστρου, παρακάμπτοντας τις διαδικασίες του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285  Α΄/2001)

Συγκεκριμένα, κατέθεσε με μορφή αναφοράς εκτός από την επιστολή του Δημάρχου Σητείας κ. Θεόδωρου Πατεράκη, σειρά εγγράφων από την Περιφέρεια Κρήτης, την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών και το Λιμεναρχείο Σητείας εξαιτίας του άμεσου κινδύνου ολοκληρωτικής κατάρρευσης της Παραλιακής επαρχιακής οδού Σητείας–Παλαικάστρου.

Διαβάστε ακόμα:

Δήμαρχος Σητείας επιστολή για παραλιακό δρόμο

Χρόνια πολλά καπετάν Σταύρο Αρναουτάκη

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos