Στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 11 Ιουνίου δημοσιεύτηκε διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) για τον εξοπλισμό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας σε έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα, συνολικής δαπάνης 51.020,05¤, που προέρχεται από το ΠΕΠ Κρήτης.
Όπως είναι γνωστό το Σχολείο αυτό, που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια στο Δήμο μας, στεγαζόμενο προσωρινά στο παραλιακό σχολικό συγκρότημα, πρόκειται να εγκατασαθεί στο Δημοτικό Σχολείο και στο πρώην Κοινοτικό Γραφείο Βαϊνιάς.

Σε πρόσφατη επίσκεψη εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΠ Κρήτης και του ΙΔΕΚΕ στο ανακαινιζόμενο Δημοτικό Σχολείο της Βαϊνιάς, τους οποίους συνόδευαν ο Δήμαρχος κ.Νίκος Χριστοφακάκης, η Αντιδήμαρχος κ.Μαρία Δημητρομανωλάκη και τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι το έργο υλοποιείται, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και ότι θα είναι δυνατή η παράδοσή του σε χρήση τέλος Αυγούστου, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας να λειτουργήσει στο δικό του διδακτήριο.

Μια ακόμη Παιδική Χαρά, μετά την Παιδική Χαρά της Γρα Λυγιάς, δημιουργήθηκε από το Δήμο και λειτουργεί στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Μακρυλιάς, το οποίο, όπως είναι γνωστό, ανακαινίστηκε πρόσφατα με τη συνεργασία του Δήμου και του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Ικανοποιήθηκε έτσι μια ανάγκη για ψυχαγωγία των παιδιών του χωριού, που ήταν και αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος.

Υπεγράφη στις 10/6 από το Δήμαρχο και τον εκπρόσωπο της ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «διαμόρφωση χώρου Ναυμαχίας πόλης Ιεράπετρας», η σύμβαση για την υλοποίησή του. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 202.000,00¤ και η προθεσμία υλοποίησής του είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως

Η Δημαρχιακή Επιτροπή επικύρωσε τα πρακτικά της δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 30/5 για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Ιεράπετρα  Καλαμαύκα», κατά την οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο κ.Γρηγόρης Μουτσάκης, που πρόσφερε έκπτωση 29,75% επί των τιμών του τιμολογίου της Μελέτης.

Διενεργήθηκε στις 13 τρέχοντος δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή δικτύου άρδευσης της δεξαμενής, στη θέση Πατέλες, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαλών, προϋπολογισμού 92.545,00¤. Στη δημοπρασία πήραν μέρος τέσσερις εργολάβοι. Η Δημαρχιακή Επιτροπή θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, μετά την πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos