Ένα καλό σημείο του βόρειου άξονα

Β.Ο.Α.Κ.

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης απέστειλε τη Τετάρτη (11/7) ο Νομάρχης Λασιθίου Αντώνης Στρατάκης εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην υποτιθέμενη «Εθνική Οδό», εντός του Νομού Λασιθίου και συγκεκριμένα στον άξονα ¶γιος Νικόλαος- Σητεία.

Στην επιστολή του ο Νομάρχης αναφέρει τα εξής:
 
Με την παρούσα επιστολή μας εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την κατάσταση που επικρατεί στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο Αγίου Νικολάου- Σητείας.
Η απαράδεκτη κωλυσιεργία που επιδεικνύεται, στην ουσία, αναιρεί τις συεχόμενες διαβεβαιώσεις για άμεση δημοπράτηση των έργων συντήρησης του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα η βατότητά του να καθίσταται δυσχερέστερη και, ως εκ τούτου, να εντείνονται τα προβλήματα επικινδυνότητας.
Όπως αντιλαμβάνεστε οι αρνητικές επιπτώσις στην τοπική μας οικονομία είναι σημαντικές, καθώς η υποβάθμιση του οδικού δικτύου επηρεάζει, κοστολογικά, τις μετακινήσεις και τις μεταφορές, περιορίζοντας, ταυτόχρονα, και τους δυνητικούς χρήστες, κατ’ επέκταση τις ροές ανθρώπων και εμπορευμάτων.
Συγκεκριμένα οι επιπτώσεις είναι σημαντικές τόσο σε ότι αφορά τον τουρισμό, όσο και σε ότι αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων της πρωτογενούς παραγωγής. Ταυτόχρονα, η χειροτέρευση των δικτύων επηρεάζει αρνητικά και τη χωρική ενότητα του νομού μας, καθώς αυξάνεται ο χρόνος των μετακινήσεων μεταξύ των χωρικών σημείων, κατά μήκος του οδικού άξονα Αγίου Νικολάου- Σητείας.
Οι επιπτώσεις εντοπίζονται, επίσης, και σε σχέση με τους άλλους νομούς της Κρήτης, καθώς η γεωγραφική και η οικονομική ενότητα της μεγαλονήσου, ως ενιαίας περιφέρειας, επιβάλλει τη δημιουργία συνεκτικών δικτύων και μεταφορικών υποδομών, και όπως καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο το Λασίθι να υπολείπεται σημαντικά, από την άποψη της ποιότητας των οδικών δικτύων, από τους άλλους νομούς της Κρήτης.
Αυτό σημαίνε ότι εντείνεται η χωρική ασυμμετρία, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οι αναπτυξιακές διαχύσεις, σε ότι αφορά το νομό μας, καθώς παραμένουν προβληματικοί οι όροι ενσωμάτωσής του στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της περιφέρειας.
Κύριε Γενικέ,
γνωρίζετε πολύ καλά τη σπουδαιότητα των μεταφορικών υποδομών στην υπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης ενός τόπου. Θεωρώ, λοιπόν, πως είναι απαράδεκτη η στάση των αρμόδιων υπηρεσιών σε ότι αφορά τα προβλήματα και τις ανάγκς μας.
Πρόκειται για συνεχόμενο εμπαιγμό, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ακυρώνει και την ίδια τη σοβαρότητα και σημασία του ρόλου της Περιφέρειας ως μηχανισμού ανάπτυξης και στήριξης των αυτοδιοικήσεων.
Έχω την εντύπωση πως η Περιφέρεια θα πρέπει να ιεραρχεί τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, στη βάση μιας ενιαίας αντίληψης για τις ανάγκες της μεγαλονήσου και των νομών της.
Για όλους αυτούς τους λόγους που σας εξέθεσα ζητώ την άρση της αδικίας που συντελείται εις βάρος του νομού μας, προωθώντας, πάραυτα, τη δημοπράτηση των έργων συντήρησης του οδικού μας δικτύου. Εξάλλου, το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει είναι ιδιαίτερα μεγάλο και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να επιληφθείτε άμεσα για την επίλυση του προβλήματος, ενεργοποιώντας τς σχετικές διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.
Προφανώς κανείς δεν επιθυμεί την εκ νέου κατάληψη του οδοστρώματος, από το σύνολο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητά του, όπως και κατά το παρελθόν έχουμε πράξει.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

%d