Επ' αρωγή Πρόνοια: Νέο Πρόσωπο και  προοπτικές
Επ’ αρωγή Πρόνοια: Νέο Πρόσωπο και προοπτικές

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 4 Ιουλίου οι εργασίες του τέταρτου κατά σειράν συνεδρίου “Επ’ αρωγή” Πρόνοια: Νέο Πρόσωπο και Προοπτικές, των μονάδων κοινωνικής πρόνοιας. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, ακούστηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες και θέσεις όσον αφορά στα θέματα πρόνοιας στην Ελλάδα.

Τα αρχικά συμπεράσματα, αν και αναμένεται περαιτέρω δουλειά είναι:

  • Η Κοινωνική Πρόνοια πρέπει να έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων που εξυπηρετεί, μέσω ενός εθνικού σχεδιασμού.
  • Η οικονομική κρίση δεν οφείλεται στην αύξηση των κοινωνικών δαπανών.Θα πρέπει να υπάρξει μια αναδιανομή κεφαλαίου, μια κοινωνικο-οικονομική αλλαγή.
  • Το όριο της φτώχειας αυξάνεται αφήνοντας ακάλυπτες τις ανάγκες των ανθρώπων, με ταυτόχρονη την αύξηση των φαινομένων εξάρτησης, παραβατικότητας κ.ο.κ.
  • Αναπτύσσονται νέες μορφές εθελοντισμού, μέσω της δραστηριοποίησης των ίδιων των πολιτών και των προγραμμάτων αυτοβοήθειας.
  • Αναπτύσσονται προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινότητας για τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και την κινητοποίηση του ίδιου του ατόμου. Στόχος η ισότιμη παροχή φροντίδας και η κοινωνική συνοχή.
  • Ανάγκη ενίσχυσης και δημιουργίας δομών ανοικτής φροντίδας, υπηρεσιών στην κοινότητα.
  • Υγεία – Ψυχική Υγεία – Πρόνοια: Ανάγκη για διακριτούς ρόλους με θεσμική διασύνδεση.
  • Οι κοινωνικές δομές θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των πολιτών και όχι το αντίθετο, με τη δυνατότητα πρόσβασης τους στις υπηρεσίες ως μη παθητικοί δέκτες αυτών των υπηρεσιών.

Το Κοινωνικό Κράτος μέσω της αναδιανομής των πόρων και ενός ισχυρού δικτύου προστασίας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos