Ερώτηση προς τους Υπουργούς, Υγείας, Οικονομία και Απασχόλησης, κατέθεσαν 9 Κρητικοί βουλευτές του Πα.Σο.Κ., με κύριο ζητούμενο την ενημέρωση όσον αφορά στη κατάσταση του συστήματος Υγείας στη Κρήτη.

Οι βουλευτές, ερωτούν, ποιες προγραμματισμένες προσλήψεις έγιναν στο ΠΕΣΥΠ Κρήτης το 2003, ανά υγειονομική περιφέρεια και μονάδα, ποιος είναι ο προγραμματισμός για το μέλλον, σε ποια φάση βρίσκονται τα εκτελούμενα έργα, ποιες είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις και ποια είναι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των διοικητών των μονάδων του ΠΕΣΥΠ.

Οι βουλευτές πάντως χαρακτηρίζουν το 2004, χαμένη χρονιά για την υγεία.

Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές, Σκουλάκης, Καρχιμάκης, Κεγκέρογλου, Ματζαπετάκης, Όθωνας, Στρατάκης, Σχοιναράκη, Φραγκιαδουλάκης και Χριστοδουλάκης.

Όλη η ερώτηση:

Eρώτηση αίτηση καταθεση εγγραφων 

Προς τους Υπουργούς:

-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ν. Κακλαμάνη

-Οικονομίας και Οικοομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη

-Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγίωτόπουλο

Κύριοι Υπουργοί,

Έχει καταστεί πλέον φανερό πως το 2004 ήταν ένα χαμένο έτος για την Υγεία. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη, θέλοντας να καλύψει την απραξία της σε όλους τους τομείς ευθύνης της, συστηματικά αποπροσανατολίζει τον ελληνικό λαό και επί δέκα ολόκληρους μήνες προσπαθεί να τον πείσει ότι η χώρα βρίσκεται σε απόλυτο υγειονομικό κενό και ότι τα πάντα, και κυρίως τα νοσοκομεία, είναι διαλυμέα. Μεθοδευμένα αφενός αναδεικνύει και μεγιστοποιεί τις όποιες αδυναμίες και προβλήματα του υγειονομικού μας συστήματος που ασφαλώς υπάρχουν και θα υπάρχουν, κι αφετέρου απαξιώνει τα πολυάριθμα επιτεύγματα και τις θετικές πλευρές του, με παραπλανητικά και ενίοτε ψευδή στοιχεί, όπως πρόσφατα δυστυχώς απεδείχθη στη Βουλή.

Η προσπάθεια, αυτή μιας συνολικής απαξίωσης του συστήματος ολοκληρώνεται από τους προέδρους των ΠΕΣΥΠ και τους Διοικητές των Νοσοκομείων και των άλλων μονάδων, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου και τις επιμέρους κατευθύνσεις των τοπικών Κομματικών Οργανώσεων της ΝΔ. Το φαινόμενο αυτό είναι εμφανές και στην Υγειονομική Περιφέρεια της Κρήτης.

Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή όλα τα προαναφερθέντα έχουν προβληματίσει την κοινή γνώμη και τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας, καθώς είναι ορατά πλέον σε όλη την Κρήτη τα συμπτώματα της στασιμότητας και συσσώρευσης των προβλημάτων.

Επειδή αυτοί που γνωρίζουν το χώρο της Υγείας στο νησί χαρακτηρίζουν το 2004 ως «χαμένο έτος για την Υγεία», αφού δεν υπάρχει καμία απόφαση βελτίωσης του συστήματος κτός από ευχολόγια και μεγαλοστομίες.

Επειδή η Βουλή και η κοινή γνώμη της Κρήτης πρέπει να πληροφορηθούν ποια είναι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των διοικούντων τις μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας της Κρήτης, δεδομένου ότι η επιλογή τους έγινε με μόνη την απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας, χωρίς προκήρυξη, χωρίς συμμετοχή θεσμικού οργάνου, με αδιαφάνεια και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια.

Επειδή οι πολίτες της Κρήτης πρέπει να γνωρίζουν ποιο έργο υλοποιήθηκε στο χώρο της Υγείας το 2004 από την κυβέρνηση της ΝΔ και ποιες ήταν οι πολυσυζητημένες οικονομικές υποχρεώσεις των Νοσοκομείων, αλλά και των ταμείων προς τα Νοσοκομεία, που ρυθμίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή.

Ερωτάστε, καταθέτοντας οτη Βουλή τα κατά περίπτωση επίσηιια έγγραφα:

  • Ποιες προγραμματισμένες και εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 2004 προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, πραγματοποιήθηκαν ανά υγειονομική μονάδα του ΠΕΣΥΠ Κρήτης;
  • Οι προγραμματισμένες προσλήψεις για τις μονάδες της Κρήτης για το 2004, που με ευθύνη του Υπουργείου δεν πραγματοποιήθηκαν, θα προστεθούν στι θέσεις που αναλογούν στην Κρήτη από τον προϋπολογισμό του 2005 ή απωλέσθησαν οριστικά;
  • Ποιος είναι ο προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης και ανάπτυξης τμημάτων ή μονάδων στην επόμενη περίοδο ανά υγειονομική και προνοιακή μονάδα του ΠΕΣΥΠ Κρήτης (Νοσοκομεία – ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ κ.α.);
  • Σε ποια φάση βρίσκονται σήμερα τα εκτελούμενα έργα υποδομής (επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κλπ) και ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη συνέχιση τους ανά υγειονομική μονάδα του ΠΕΣΥΠ Κρήτης;
  • Ποιος είναι ο προγραμματισμός για προμήθεια αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ανά υγειονομική μονάδα του ΠΕΣΥΠ Κρήτης;
  • Ποιες οικονομικές υποχρεώσεις αναλυτικά κατά Νοσοκομείο του ΠΕΣΥΠ Κρήτης ρυθμίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή; Να κατατεθούν τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Ποιες ήταν οι οφειλές κατά Ασφαλιστικό Ταμείο προς κθε Νοσοκομείο του ΠΕΣΥΠ Κρήτης και μέχρι ποια ημερομηνία; Να κατατεθούν τα επίσημα στοιχεία για κάθε ταμείο από το εποπτεύον Υπουργείο.
  • Ποια είναι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των Διοικητών των Νοσοκομείων και των επικεφαλής" των .μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Κήτης; Να κατατεθούν τα βιογραφικά, σημειώματα των Διοικητών και των Προέδρων (αντίγραφα πτυχίων, τυχόν προϋπάρχουσα εμπειρία).

Αθήνα, 10-1-2005 Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μανόλης Σκουλάκης,

Μιχάλης Καρχιμάκης,

Βασίλης Κεγκέρογλου,

Στέλιος Ματζαπετάκης,

Μανόλης Όθωνας,

Μανόλης Στρατάκης,

Βαγγελιώ Σχοιναράκη,

Μανόλης Φραγκιαδουλάκης,

Νίκος Χριστοδουλάκης.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos